JAG ÄR SÅ GLAD ÖVER ATT KUNNA MEDDELA

ATT JAG NU ÄVEN ÄR GODKÄND TERAPEUT FÖR

ARBETSPLATSINRIKTAT REHABILITERINGSSTÖD

  • Stödet kan användas för att förebygga sjukfrånvaro och att underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade insatser.


  • Stödet ska ges av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, vilket Herb Pharma nu är.

    Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida via länken nedan.


  • Vill du veta mer så läs gärna i vår broschyr som du kan ladda hem som pdf.

RING MIG GÄRNA!

ANN KARLSTRÖM